Lagn Zalya Pasun…

  लग्न झाल्यापासून दिपकने माझ्यावर एकदा सुद्धा प्रेम केले नाही

Leave a Reply

Your email address will not be published.