3 thoughts on “Bayko peksha Aai War Jast Prem

  1. मित्रा धनंजय,
    प्रत्यक्ष स्वानुभवाचे बोल वाटतात. चटपटीत खुसखुशीत संध्याकाळी चौपाटीवर झणझणीत भेळ मसाला खाण्याचे समाधान आले…
    अन्य अर्कचित्रे पाहून लिहीन.

Leave a Reply

Your email address will not be published.